Fakulteti i Studimeve Islame

Adresa

  • Bajram Kelmendi nr. 84
  • Kosove
  • 10000

Kontakt

  • +381(0)38 / 243-887
  • +381(0)38 / 243-887
  • Email: fakulteti.92@gmail.com
E-Mail