Njoftime

Shtyp

Njoftim Master 2021

18.01.2021, Prishtine

NJOFTIM

Për semestrin e -I-rë

 

Njoftohen të gjithë studentët e Nivelit Master të FSI-së, si dhe stafi akademik, se më datë 10.02.2021 (e mërkurë) përfundon semestri i –I-rë për vitin akademik 2020/2021

Javën e fundit të semestrit të –I-rë, konkretisht në datat 09.02.2021 dhe 10.02.2021, ligjëratat do të mbahen me prezencë fizike në Fakultet. Prandaj, të gjithë studentët e rregullt si dhe stafi akademik, duhet të jenë prezent në mënyrë që t’i vendosin nënshkrimet në index, dhe për ndonjë konsultë eventuale, si dhe gjatë kësaj jave studentët t’i paraqesin provimet për këtë afat të provimeve.

Studentët e kanë për obligim që t’i marrin nënshkrimet për ato lëndë të cilat i kanë dëgjuar gjatë këtij semestri.

 

Dekanati,

FSI

 

 

 

Shtyp

Perfundimi i semestrit te I, Master 2020/21

06.01.2021, Prishtine

 

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, (niveli MA) dhe stafi akademik se ligjëratat e semestrit të parë për vitin akademik 2020/2021, për nivelin MA, përfundojnë më datë: 10 shkurt 2021 (e mërkurë).

Provimet do të mbahen në fakultet në mes datave 11-19 shkurt, ndërsa fillimi i semestrit të dytë për këtë vit akademik është me datë: 22 shkurt 2021.

 

Dekanati,

FSI

 

 

 

 

 

 

 

Shtyp

Perfundimi i semestrit te I, Master 2020/21

06.01.2021, Prishtine

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, (niveli MA) dhe stafi akademik se ligjëratat e semestrit të parë për vitin akademik 2020/2021, për nivelin MA, përfundojnë më datë: 10 shkurt 2021 (e mërkurë).

Provimet do të mbahen në fakultet në mes datave 11-19 shkurt, ndërsa fillimi i semestrit të dytë për këtë vit akademik është me datë: 22 shkurt 2021.

 

Dekanati,

FSI

 

 

 

 

Shtyp

Njoftim reth semestrit të -I-rë (2020/2021)

Prishtinë, 24.12.2020

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, si dhe stafi akademik, se më datë 15.01.2021 (e premte) përfundon semestri i –I-të për vitin akademik 2020/2021

Javën e fundit të semestrit të –I-rë, konkretisht nga data 11.01.2021 deri më datë 15.01.2021 ligjëratat do të mbahen me prezencë fizike në Fakultet. Prandaj, të gjithë studentët e rregullt si dhe stafi akademik, duhet të jenë prezent në mënyrë që t’i vendosin nënshkrimet në index, dhe për ndonjë konsultë eventuale.

Studentët e rregullt e kanë për obligimi që t’i marrin nënshkrimet për ato lëndë të cilat i kanë dëgjuar gjatë këtij semestri.

 

Dekanati,

FSI

 

 

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 24.12.2020

NJOFTIM

Për shpërndarjen e diplomave (MA&BA)

 

Njoftohen të gjithë studentët, niveli BA dhe MA, të cilët kanë diplomuar gjatë vitit kalendarik 2020, po edhe më parë, se më datë 28.12.2020, duke filluar nga ora 13:00, do të mbahet një program online nga dekanati i FSI-së.

Prandaj, luten të gjithë studentët të cilët kanë bërë kërkesë për tu paisur me diploma që të kyqen përmes platformës Zoom.

Luteni që të plotësoni të dhënat e kërkuara në dokumentin e bashkangjitur me këtë njoftim (kliko ketu).

Për detajet e tjera do te ju njoftojmë përmes e-maileve

 

Dekanati,

FSI