Njoftime

Shtyp

Njoftim

Njoftojmë të gjithë studentët e vitit të parë ,se konsultimet dhe vendosja e notave nga lënda Gjuhë shqipe bëhet me datë 10.07.2017,nga ora 11:00.

Me respekt: Dr.Nexhmije Kastrati

Shtyp

Njoftim

Prishtinë, 03.07.2017

Njoftojmë të gjithë studentët e vitit të dytë ,se konsultimet dhe vendosja e notave nga lënda Gjuhë arabe-II- bëhet me datë: 04.07.2017,nga ora 13:00.

Me respekt: Dr.ISA MEMISHI

Shtyp

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur më datë 15.06.2017 miratoi propozimin për shpalljen e

K O N K U R S I T

 

Për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor në vitin akademik 2017/2018.  

Shtyp

Konkurs

Duke u mbështetur ne vendimin e Këshillit Mësimor- Shkencor të FSI-së në mbledhjen e mbajtur më datë 15.06.2017, Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtine shpall:

 

KONKURS

Për koordinator për marrëdhënie me jashtë

Shtyp

Konkurs

Fakulteti i Studimeve Islame

SHPALL KONKURS

1.      Një mësimdhënës me normë të plotë për lëndën e Fik’hut