Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit Master të FSI-së, se semestri i -II-të i vitit akademik 2019/2020 fillon më datë 24.02.2020 (e hënë).

Orarin e ligjëratave e gjeni në web-faqen e Fakultetit brenda këtyre ditëve (www.fsi92.net)

 

Shërbimi për studentë,

18.02.2020

Njoftim

Prishtinë 14.02.2020

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Kasam Muhamedi mbron temën e diplomës të nivelit master me titull Koncepti i Ithtarëve të Librit sipas Kuranit dhe traditës profetike, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 27.02.2020, duke filluar nga ora 13:00

Komisioni:

1.Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, kryetar

2. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, anëtar

3. Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti, mentor

DEKANATI

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se semestri i -II-të i vitit akademik 2019/2020 fillon më datë 19.02.2020 (e mërkure).

Orarin e ligjëratave e gjeni në web-faqen e Fakultetit (www.fsi92.net)

 

Dekanati, FSI

NJOFTIM

Njoftohen studentët e nivelit Master, se orari i provimeve në afatin e Janarit, është si vijon:

       •     Paraqitja e provimeve fillon me 30.01.2020 dhe mbaron me 07.02.2020
       •     Provimet fillojnë me 10.02.2020 dhe mbarojnë me 21.02.2020
       •     Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.
       •     Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Shërbimi për studentë
27.01.2020

Njoftim

Prishtinë, 07.01.2020

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, si dhe stafi akademik, se më datë 16.01.2020 (e enjte) përfundon semestri i –I-të për vitin akademik 2019/2020

Studentët e rregullt e kanë për obligimi që t’i marrin nënshkrimet për ato lëndë të cilat i kanë dëgjuar gjatë këtij semestri.

P.S. Ditën e enjte mbahen ligjëratat.

 

Dekanati

Njoftim

Prishtinë, 12.12.2019

Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë bërë kërkesë për marrjen e diplomës, se më datë 19.12.2019, duke filluar nga ora 15.00, do të bëhet shpërndarja e diplomave me një ceremoni zyrtare të organizuar nga dekanati.

Shpërndarja e diplomave bëhet në Fakultetin e Studimeve Islame, Salla e Konferencave, kati i tretë.

Dekanati,
FSI

Njoftim

Prishtinë, 26.11.2019

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, stafi akademik dhe ai administrativ se më datë 28 nëntor 2019 (e enjte) është ditë pushimi.

Me këtë rast, dekanati i FSI-së, ju uron Festën e Flamurit, Pavarësinë e Shqipërisë.

Dekanati