Njoftim për fillimin e ligjëratave të vitit akademik 2012/2013

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
27.09.2012

N J O F T I M

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se dhe personeli edukativo-arsimor se ligjëratat për vitin akademik 2012/2013 fillojnë më datë 09.10.2012, e martë.
Fillimi i vitit do të shënohet me një solemnitet rasti duke filluar nga ora 10.00 në sallën e amfiteatrit të FSI-së.
Mbarësi dhe suksese për të gjithë!

Dekanati

Njoftim për shtyerje të provimit në lëndën Fikh III

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
28.09.2012

NJOFTIM

Njoftohen studentët të cilët e kanë paraqitur provimin nga lënda: FIKH –III- se provimi është shty për datën 03.10.2012 duke filluar nga ora 11.00

Prof. i lëndës

Njoftim për shtyerje të provimit

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
PRISHTINË
27.09.2012

N J O F T I M

Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda: AKAID –IV- se provimi është shty për datën: 02.10.2012 duke filluar nga ora 10.00

Prof. i lëndës

Njoftim për fillimin e vitit akademik 2012/2013

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
25.09.2012

N J O F T I M

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së dhe pedagogët se ligjëratat për vitin akademik 2012/2013 fillojnë më datë 01.10.2012.
Mbarësi dhe suksese të reja për të gjithë!

Dekanati

Konkurs

Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës, i akredituar më datë 06.07.2012 nga Agjencia e
Akreditimit e Kosovës, shpall konkurs plotësues për regjistrimin e studentëve në vitin e
parë për vitin akademik 2012/2013.

Njoftim për haxh

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
12. 09. 2012

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se Dekanati  i Fakultetit  të  Studimeve Islame , në bashkëpunim me Kryesinë e BIK-ut,  edhe kësaj here, sikundër edhe më parë, do t'i shpërblej  dy studentët më të suksesshëm me kryerjen e Haxhit.
Vërejtje:
Afati  i paraqitjes është tepër i shkurtër dhe përparësi kanë studentët të cilët kanë notën mesatare më të lartë.

Dekanati