Njoftim për ndryshim të orarit të kollekfiumeve

Prishtinë, 30.11.2020

NJOFTIM

Për studentët e vitit të –I-rë

 

Njoftohen studentët e rregullt të vitit të –I-rë se kollekfiumi nga lënda: Gjuhë Arabe –I- do të mbahet më datë 04.12.2020 (e premte) duke filluar nga ora: 09.00

Ndërsa kollekfiumi nga lënda: Histori e së Drejtës së Sheriatit, dhe: Stili i Shkrimit Akademik, do të mbahen më datë 02.12.2020 (e mërkure) nga ora: 10.00

 

Dekanati,

FSI

 

 

 

 

Njoftim per diploma

Prishtinë, 18.11.2020

 

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, të cilët kanë diplomuar gjatë vitit kalendarik 2020, të cilët janë të interesuar për marrjen e diplomës, që deri më datë 30.11.2020, të përfundojnë të gjitha procedurat e kërkuara nga Fakulteti, në mënyrë që të pajisen me diplomë.

Për kohën e shpërndarjes së diplomave do të informoheni me kohë.

 

Dekanati, FSI

 

 

Njoftim per shtyerje te orarit te provimit

Prishtinë, 17.11.2020

NJOFTIM

Njoftojmë se provimi nga lënda Gjuhë angleze-I-II-III- do të mbahet me datën: 20.11.2020 në ora 09:30.

Me respekt nga profesori i lëndës Mr.Besa Ismaili.

 

 

 

Njoftim

Prishtinë, 09.11.2020

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e rregullt dhe stafi akademik se kollekfiumi i parë, viti akademik 2020/2021, do të mbahet nga data 30.11.2020 deri më datë 04.12.2020. Orari i kollekfiumeve gjendet në web-faqen e Fakultetit (www.fsi92.net) . Gjithashtu edhe në tabelën e njoftimeve.

Gjatë kësaj jave nuk do të ketë ligjërata.

Studentët e rregullt janë të obliguar që të marrin pjesë në kollekfiume, ndërsa studentët me korrespondencë nuk kanë të drejtë që të hyjnë në kollekfium.

Kollekfiumet do të mbahen në objektin e Fakultetit, me prezencë fizike, duke pasur parasysh respektimin e rekomandimeve për mbrojtje nga virusi Covid-19.

Dekanati, FSI

 

Njoftim

Prishtinë, 06.11.2020

NJOFTIM

 

Njoftohen studentët e studimeve Master, se orari i provimeve në afatin e Nëntorit, është si vijon:

· Paraqitja e provimeve fillon me 09.11.2020 dhe mbaron me 13.11.2020

· Provimet fillojnë me 16.11.2020 dhe mbarojnë me 30.11.2020

· Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

· Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

 

Shërbimi për studentë

 

 

Njoftim

Prishtinë, 02.11.2020

NJOFTIM

 

Luten studentet e vitit të -II-të, -III-të dhe -IV-t që të hapin linkun e mëposhtën dhe të plotësojnë të dhënat e kërkuara.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12JUaXl9MNhJpfIG0aajqZYAbFgfnQIlyCAT1VHqFHU8/edit?fbclid=IwAR2hYR7yIG1QlplvrTyqbyhMkyJtauDUJ-JEolpuAktiXR5ayWsVA8ICZcw#gid=0

 

Dekanati, FSI

 

 

Njoftim

Prishtinë, 01.11.2020

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se duke filluar nga nesër, 02.11.2020, procesi mësimor do të realizohet (Online) në platformën Zoom ose ndonjë platformë tjetër të cilën mësimdhënësi e sheh të arsyeshme. Kjo për shkak të stituatës së krijuar nga virusi Covid-19 dhe duke respektuar rekomandimet e institucioneve përkatësi të cilat kanë dhënë rekomandime që ligjëratat të zhvillohen online.

Orari i ligjëratave do të mbetet po ai i cili ka qenë deri më tani deri në ndonjë ndryshim eventual të tij.

Provimet të cilat ende nuk kanë përfunduar do të mbahen me prezencë fizike sipas data të lajmëruara më herët.

Për çdo ndryshim eventual rreth mënyrës së zhvillimit të ligjëratave apo orarit do të njoftoheni me kohë.

Dekanati, FSI