Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë, 26.01.2012
N J O F T I M
Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda: Gj. Angleze, viti –III-të se provimi është shtyrë për arsye të motit të vështirë për datë: 01.02.2012 nga ora 11.00
Shërbimi për studentë!

Konkurs

Ne baze te nenin 17 te Statutit te Fakultetit te Studimeve Islame në Prishtinë dhe duke u mbështetur ne vendimin e Këshillit Mësimor- Shkencor të FSI-së në mbledhjen e mbajtur më datë 12.01.2012, Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtine rishpall:

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë, 19.01.2012
Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda Tefsir –II- se provimi është shtyrë dhe i njëjti mbahet më datë 24.01.2012 nga ora 10.00

Shërbimi për studentë!

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik se semestri i parë për vitin akademik 2011/2012 përfundon më datë 15.01.2012, ndërsa semestri i dytë fillon më datë 13.02.2012.

Njoftim

Prishtinë, 29.12.2011

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik-administrativë se ditën e hënë dhe të martë, 02,03. janar. 2012 nuk do të ketë ligjërata.
Shërbimi për studentë!

Njoftim

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 19.12.2011

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik se semestri i parë për vitin akademik 2011/2012 përfundon më datë 15.01.2012, ndërsa semestri i dytë fillon më datë 13.02.2012.