Njoftim

Prishtinë, 08.05.2018

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se semestri veror për vitin akademik 2017/2018 përfundon më datë 30.05.2018

Gjithashtu pëmes këtij njoftimi njoftoheni se provimet për afatin e qershorit fillojnë më datë 18.06.2018

Paraqitja e provimeve bëhet duke filluar nga data 15.05.2018 deri më datë 30.05.2018

Studentët e rregullt janë të obliguar t’i marrin nënshkrimet nga profesorët ku kanë dëgjuar ligjëratat dhe më pastaj ta vërtetojnë semestrin te referenti.

Dekanati

Njoftim

Prishtinë, 08.05.2018

Njoftojmë të gjithë studentët e FSI-së, stafin akademik dhe administrativ se më datë 09.05.2018 (e mërkure) është ditë pushimi.

DEKANATI

Njoftim

Prishtinë, 27.04.2018
Njoftojmë të gjithë studentët e FSI-së, stafin akademik dhe administrativ se më datë 30.04.2018 dhe 01.05.2018 (e hënë&martë) është ditë pushimi.

DEKANATI

Njoftim

Njoftojmë se provimi nga lënda SIRE–IV- do të mbahet me datën: 23.04.2018 në ora 10:00.

Njoftim

Prishtinë, 06.04.2018

Njoftojmë të gjithë studentët e FSI-së, stafin akademik dhe administrativ se më datë 09.04.2018 (e hënë) është ditë pushimi.

DEKANATI

Njoftim

Prishtinë, 28.03.2018

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studentja Artë GORÇAJ mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Dialogu ndërfetar në Kosovë dhe sfidat bashkëkohore të tij” më datë 04.04.2018, duke filluar nga ora 10:30

Komisioni:

1. Prof. dr. Nazmi Maliqi, kryetar

2. Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, anëtar

3. Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, mentor

DEKANATI

Njoftim

Prishtinë, 29.03.2018

Njoftojmë të gjithë studentët e FSI-së, stafin akademik dhe administrativ se më datë 02.04.2018 (e hënë) është ditë pushimi.

DEKANATI