Njoftim

· Paraqitja e provimeve për afatin e Nëntorit, në shkallën Master, fillon me 13.11.2017 dhe mbaron me 17.11.2017

· Provimet fillojnë me 20.11.2017 dhe mbarojnë me 30.11.2017

· Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

· Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

NJOFTIM

Prishtinë, 01.11.2017

Njoftohen studentët e rregullt dhe me korrespondencë se afati i fundit për pagesën e semestrit dimëror për vitin akademik 2017/2018 është më datë 10.11.2017

Studenti i cili nuk e bënë pagesën deri në datën e lartpërmendur nuk do të ketë mundësi që pas kësaj date ta regjistroj vitin akademik. Si rezultat do të detyrohet ta përseris vitin edhe një herë.

Luten studentët që respektojnë këtë njoftim!

Dekanati

Thirrje për Aplikim

Prishtinë, 01.11.2016

Në bazë të Rregullores 03/14 Neni 4, ftojmë studentët që të aplikojnë para komisionit tutorial për pozitën e STUDENTIT TUTOR

Tutor mund të jetë studenti i rregulltë, i cili/e cila së paku është i/e regjistruar në vitin e tretë akademik dhe ka notë mesatare mbi nëntë (9.0)

Kërkesat paraqiten në zyrën e prodekanit.

Afati i fundit për aplikim është 10.11.2017.

Kryetari i komisionit:

Mr. Besa Ismaili Ahmedi

Njoftim

Prishtinë, 27.10.2017

Njoftohen te gjithe studentet e Nivelin Master te regjistruar ne vitin Akademik 2017/2018, se regjistrimi i semestrit te pare duhet te behet te henen dhe te marten, me 30 dhe 31 tetor 2017.

- Studentet duhet te bejne pagesen e kestit te pare ne shumen prej 300 euro, si dhe 5 euro per indeks ne banken NLB.

- Duhet t’i sjellin 2 fotografi te formatit te indeksit.

- Duhet ta plotesojne fleteregjistrimin, te cilen e marrin tek referentja e Masterit.

Sherbimi per studente

Njoftim

Njoftojme te gjithe studentet, stafin mesimdhenes, dhe te gjithe te interesuarit se ne daten 19.10.2017, do te behet promovimi i kater librave te autoreve: prof.asoc.dr.Sulejman Osmani, prof.ass.dr.Xhabir Hamiti, prof.ass.dr.Shefqet Krasniqi dhe prof.ass.dr.Musa Vila.

Promovimi do te organizohet ne sallen e Konferencave, ne Fakultetin e Studimeve Islame, me fillim ne oren 14:00.

 

Ju mirepresim,

Dekanati i Studimeve Islame