Njoftim

Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit Master të FSI-së, se viti akademik, konkretisht semestri i I-rë i vitit 2020/2021 fillon me datën 03.11.2020 (e martë).

Orarin e ligjëratave e gjeni në web-faqen e Fakultetit (www.fsi92.net)

 

Shërbimi për studentë,

28.10.2020

 

 

FSI nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit

Prishtinë, 27.10.2020

 

FSI nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit

 

Sot, më datë 27.10.2020, në prezencë të Ministrit të Ekonomisë, z. Blerim Kuqi, dhe të rektorëve të universiteteve publikë në Kosovë, në emër të Fakultetit të Studimeve Islame, dekani prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, nënshkroi Memorandumin e Mirëkuptimit ndërmjet MEA-së dhe FSI-së.

Nënshkrimi i këtij memorandumi është rezultat i angazhimi një vjeçar të sekretarit të FSI-së, z. Vedat Shabani i cili ka marr pjesë në disa takime me përfaqësues të “KODE Project”, i cili angazhim u finalizua me nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit.

Ky memorandum mirëkuptimi arrihet në mes të palëve me qëllim ngritjen/zhvillimin e komunitetit të hulumtuesve dhe zhvillimin e edukimit në Kosovë duke shfrytëzuar kapacitetet dhe mundësitë që ofron "Rrjeti Kombëtar për Hulumtim dhe Edukim i Kosovës". Ky rrjet pretendon që të arrijë këtë zhvillim duke i siguruar këtij komuniteti qasje në resurse të ndryshme dixhitale, si qasje në infrastrukturë moderne të teknologjisë së informacionit, shërbime të ndryshme dixhitale, qasje në literaturë, si edhe të ofrojë bashkëpunim në mes të institucioneve arsimore brenda dhe jashtë kufirit të Kosovës.

Rrjeti i Kosovës për Hulumtim dhe Edukim (KREN) së shpejti do të jetë pjesë e rrjetit akademik më të madh në Evropë, në “Gigabit European Academic Network” (GEANT). Përmes këtij anëtarësimi, institucionet arsimore në Kosovë do të kenë mundësinë ekskluzive të bashkëpunimit me universitetet dhe institucionet studimore më prestigjioze në Evropë, qasje në punime të ndryshme shkencore të ekspozuara nga universitete të tjera, në rast vizite shfrytëzimin e internetit në kampuset e universiteteve anëtare të GEANT, e-Identifikim Dixhital në platformat e ndryshme të ekspozuara nga universitetet apo institucionet shkencore, qasje në super kompjuter për procesim të të dhënave (big data), etj..

Objekt i këtij memorandumi është forcimi i bashkëpunimit ndërmjet palëve me qëllim të ofrimit në dispozicion të rrjetit dhe shërbimeve me veti të veçanta, në dispozicion për studentë, profesorë e hulumtues, si dhe personelin administrativ, në funksion të mundësimit të kushteve më optimale për studim e hulumtim përmes shfrytëzimit të teknologjisë së avancuar të informacionit dhe komunikimit.

 

  

 

 

Njoftim per regjistrim te semestrit ne nivelin master

Njoftim

Njoftohen te gjithë studentet e Nivelin Master te vitit akademik 2020/2021, se regjistrimi i semestrit te pare behet ashtu siç ka qene njoftimi ne konkurs prej te mërkurës (21.10.2020) deri te premten (23.10.2020).

- Studentet duhet te bëjnë pagesën e semestrit të parë ne shumen prej 400 euro, si dhe 5 euro për indeks ne bankën NLB.

Studentet gjithashtu:

- Duhet t’i sjellin 2 fotografi te formatit te indeksit, 4x6.

- Duhet ta plotësojnë fletëregjistrimin, te cilën e marrin tek referentja e Masterit.

 

Shërbimi për studente,

21.10.2020

 

 

Njoftim per kursin e gjuhes arabe

Prishtinë, 21.10.2019

NJOFTIM

Për kursin e gjuhës arabe

Njoftohen studentët e vitit të –I-rë (viti akademik 2020/2021), të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme, drejtimi i përgjithshëm (jo medrese), se kursi i gjuhës arabe fillon më datë 26.10.2020 dhe është i obligueshëm vijimi i tij. Kursi i gjuhës do të organizohet në dy (2) nivele. Me kalimin e nivelit të parë studentët mund t’i nënshtrohen provimeve të semestrit të parë, në të kundërtën nuk mund t’i nënshtrohen asnjë provimi të semestrit të parë. Ndërsa me përfundimin e nivelit të dytë studentët mund t’i nënshtrohen provimeve të semestrit të dytë, në të kundërtën nuk mund t’i nënshtrohen asnjë provimi të semestrit të dytë.

Të drejtë pjesëmarrje në ndjekjen e kursit të gjuhës arabe kanë edhe studentët e viteve tjera.

Pagesa për një muaj është 20 € (njëzetë euro). Pagesa bëhet në xhirollogarinë e FSI-së në bankën NLB (1708001600095471), ndërsa fletë pagesa dorëzohet te sekretari i Fakultetit.

Orari i kursit është si më poshtë:

E hënë, nga ora 14.30 deri në ora 16.00

E enjte, nga ora 14.30 deri në ora 17.00

Dekani:

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi

 

 

Njoftim

Prishtinë, 21.10.2020

Njoftohen te gjithë studentet e Nivelin Master te vitit akademik 2020/2021, se regjistrimi i semestrit te pare behet ashtu siç ka qene njoftimi ne konkurs  prej te mërkurës (21.10.2020) deri te premten (23.10.2020).

- Studentet duhet te bëjnë pagesën e semestrit të parë ne shumen prej 400 euro, si dhe 5 euro për indeks ne bankën NLB.

Studentet gjithashtu:

- Duhet t’i sjellin 2 fotografi te formatit te indeksit, 4x4.

- Duhet ta plotësojnë fletëregjistrimin, te cilën e marrin tek referentja e Masterit.

Shërbimi për studente

 

Njoftim per pritje te studenteve te rinj

Prishtinë, 20.10.2020

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së dhe stafi akademik se më datë 22.10.2020 (e enjte) duke filluar nga ora 13.30, dekanati i FSI-së organizon pritje për studentët e rinj.

Me këtë rast do të prezantohet edhe projekti hulumtues “Ndikimi i rrjeteve sociale te të rinjtë” i cili është realizuar nga grupi hulumtues i studentëve të FSI-së.

 

Dekanati, FSI