Njoftim

Prishtinë 14.06.2019

Njoftohen të gjithë studentet se provimi nga lënda Gjuhë arabe-I- mbahet me datën : 27.06.2019 në ora 10:00

Shërbimi studentor.

Njoftim

Prishtinë, 16.05.2019

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së dhe stafi akademik se semestri i dytë për vitin akademik 2018/2019, niveli bachelor, përfundon më datë 31.05.2019

Studentët e rregullt janë të obliguar që para përfundimit të semestrit t’i marrin nënshkrimet nga profesorët e lëndëve të këtij semestri. Nënshkrimi i profesorit është kusht për paraqitjen e provimit, në të kundërten nuk ka mundësi të paraqitjes së provimit.

Dekanati,

FSI

Njoftim për afatin e Qershorit

Prishtinë, 14.05.2019

Njoftohen studentët e FSI-së se orari i provimeve për afatin e qershorit/2019 është si në vijim:

* Paraqitja e provimeve fillon më datë: 22. 05. 2019, deri më: 30. 05. 2019.

* Provimet fillojnë më datë: 10. 06. 2019 .

* Studentët (e rregullt), fillimisht duhet të marrin nënshkrimet për lëndët të cilat i kanë dëgjuar, e pastaj të paraqesin provimet .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik, se më datë 09.05.2019 është ditë pushimi.

Dekanati

FSI