Njoftim

Prishtinë, 16.02.2017

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se nesër, më datë 17.02.2017, është ditë pushimi për shkak të festës së Pavarësisë.

Dekanati i FSI-së, me këtë rast, ju uron të gjithë juve dhe popullit shqiptar festën e Pavarësisë së Kosovës.

Dekanati

Njoftim

Njoftohen studentët se provimi nga Gj. Arabe I do të mbahet me datë 24/01/2017

 Nga ora 10-11 grupi I vajzave.

 Nga ora 11.15- 12.15grupi II djemte

Njoftim

Prishtinë 06.01.2017

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së dhe stafi akademik se semestri i parë (dimëror) për vitin akademik 2016/2017 përfundon më datë 13.01.2017 (e premte).

Ndërsa semestri i dytë (veror) për vitin akademik 2016/2017 fillon më datë 13.02.2017 (e hënë).

Studentët e rregull, gjatë javës së ardhshme, duhet t’i marrin nënshkrimet nga profesorët e lëndëve përkatëse dhe më pastaj, pas marrjes së nënshkrimeve ta bëjnë vërtetimin e semestrit dimëror te referenti i FSI-së. Në të kundërtën nuk mund të hyjnë në provimet e afatit të janarit.
Dekanati

Njoftim

30.12.2016 NJOFTIM Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datë 02 dhe 03.01.2017 (e hënë & e marte) është ditë pushimi. Dekanati

Njoftim

Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur kërkesë për marrjen e diplomës, se ceremonia e shpërndarjes së diplomave është caktuar ditën e martë, datë 27.12.2016, nga ora 11.00.
Dekanati i FSI-së ka organizuar edhe një program me rastin e muajit të Mevludit.

Dekanati

Njoftim

Prishtinë, 22.12.2016

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik dhe administrativ se më datë 26.12.2016, e hënë është ditë pushimi.

Dekanati

Njoftim

Prishtinë, 15.12.2016

Njoftojmë studentët me afatin e Janarit 2017, me sa vijon:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:03.01.2017, deri më:13.01.2017.

* Provimet fillojnë më:23.01.2017 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Studentët paraprakisht duhet ta bëjnë pagesën e semestrit.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

 

Me respekt, shërbimi studentor