Njoftim

Prishtinë, 13.02.2019

Njoftohen studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se semestri veror për vitin akademik 2018/2019, niveli bachelor, fillon më datë 20.02.2019

Dekanati

Njoftim

Prishtinë, 24.01.2019

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studentja Zahide ISLAMI-SMAJLI mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Trashëgimia e femrës në legjislacionin Islam dhe traditë”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 31.01.2019, duke filluar nga ora 13:00

Komisioni:

1. Prof. ass. dr. Shefqet Krasniqi, kryetar

2. Prof. ass. dr. Musa Vila, anëtar

3. Prof. dr. Nazmi Maliqi, mentor

DEKANATI

Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit MA se ligjëratat e semestrit të parë, 2018/2019, përfundojmë më datë 05.02.2019

Provimet fillojnë nga data 18.02.2019

Paraqitja e provimeve fillon nga data 11.02.2019 deri më datë 15.02.2019

Dekanati

Njoftim

Prishtinë, 09.01.2019

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, si dhe stafi akademik, se më datë 16.01.2019 (e mërkure) përfundon semestri i –I-të për vitin akademik 2018/2019

Studentët e rregullt e kanë për obligimi që t’i marrin nënshkrimet për ato lëndë të cilat i kanë dëgjuar gjatë këtij semestri.

P.S. Ditën e mërkurë mbahen ligjëratat.

Dekanat

Njoftim për pushim

Prishtinë, 04.05.2019

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datë 07.01.2019 ( e hënë) është ditë pushimi.

Dekanati, FSI