Njoftim

Prishtinë, 29.03.2018

Njoftojmë të gjithë studentët e FSI-së, stafin akademik dhe administrativ se më datë 02.04.2018 (e hënë) është ditë pushimi.

DEKANATI

Njoftim

Prishtinë, 19.03.2018
Njoftohen studentët e studimeve Master, se orari i provimeve në afatin e Prillit, është si vijon:

· Paraqitja e provimeve fillon me 02.04.2018 dhe mbaron me 13.04.2018

· Provimet fillojnë me 16.04.2018 dhe mbarojnë me 30.04.2018

· Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

· Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Shërbimi për studentë

Është hapur konkursi për programin Fulbright të Studentëve të huaj në Shtetet e Bashkuara (Niveli Master) për vitin akademik 2019-2020

Ky është një program i përbashkët i Departamentit të Shtetit të SHBA-ve dhe Qeverisë së Kosovës.

Udhëzime:

-          Aplikacionet duhet të plotësohen në gjuhën angleze dhe të dorëzohen online në:

https://iie.embark.com/apply/ffsp

-          Çdo faqe e aplikimit në vijim mbart udhëzimet e veta, të cilat duhet të lexohen me kujdes përpara se të vazhdohet.

-          Çdo pyetje duhet të përgjigjet krejtësisht dhe me kujdes. Ju lutemi kufizoni përgjigjet tuaja në hapësirën e dhënë.

-          Aplikimet e plotësuar duhet të dorëzohen deri më 31 Maj 2018.

-          Aplikacionet e paplotësuara nuk do të merren parasysh.

Njoftim

Prishtinë, 14.03.2018


Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Prillit.

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:19.03.2018, deri më: 29.03.2018.

* Provimet fillojnë më: 05.04.2018 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor

Njoftim për regjistrim e semestrit - niveli MA

Prishtinë, 23.02.2018

Njoftohen te gjithe studentët e Nivelit Master të regjistruar në vitin Akademik 2017/2018, se regjistrimi i semestrit të dytë duhet të bëhet që nga java e ardhshme, prej dates 26.02.2018 deri më 09.03.2018.

- Studentet duhet të bëjnë pagesën e këstit të dytë në shumën prej 300 euro, në bankën NLB.

- Duhet të plotësojnë fleteregjistrimin,  të cilin e marrin tek referentja e Masterit.

 

Shërbimi për studentë

Njoftim

Prishtinë, 15.02.2018

Njoftojmë të gjithë stafin akademik dhe të gjithë studentët e Fakultetit te Studimeve Islame se me datë 19.02.2018, nuk do të mbahet mësim për nder të 10-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.

Me këtë rast dekanati i FSI-së ju uron të gjithëve festën e Pavarësisë së Kosovës.

Dekanati

Njoftim

Prishtinë, 15.02.2018

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, të rregullt dhe me korrespondencë, që të bëjnë pagesën e semestrit të dytë (veror), më së largu deri më datë 28.02.2018.

Dekanati, FSI