Njoftim për studentët e Nivelit Master

 Prishtinë, 02.09.2019

Njoftim

· Njoftohen të gjithë studentët e Nivelit Master se paraqitje e provimeve do të fillojë nga data 05.09.2019 dhe do të përfundojnë me datën 13.09.2019.

· Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

· Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

· Paraqitjen mund ta bëni çdo ditë pune nga ora 10.00-14.00.

Shërbimi për studentë

Njoftim për afatin e Shtatorit

Data: 09.08.2019

NJOFTIM

 

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Shtatorit/2019

* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 02. 09. 2019, deri më: 06. 09. 2019.

* Provimet fillojnë më: 10. 09. 2019 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor

Njoftim

Prishtinë 13.06.2019

· Njoftohen të gjithë studentët e Nivelit Master se më 18.06.2019, përfundojnë ligjëratat për semestrin e dytë për vitin akademik 2018/19.

· Gjithashtu, njoftojmë studentët se provimet do të fillojnë nga data 21.06.2019 dhe do të përfundojnë me datën 03.07.2019.

· Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

· Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

· Paraqitjen mund ta bëni çdo ditë pune nga ora 10.00-14.00.

Njoftim

Prishtinë 14.06.2019

Njoftohen të gjithë studentet se provimi nga lënda Gjuhë arabe-I- mbahet me datën : 27.06.2019 në ora 10:00

Shërbimi studentor.