Njoftim

02.06.2021, Prishtine

NJOFTIM

Për semestrin e II-të,

Master 2021

 

Njoftohen të gjithë studentët e Nivelit Master të FSI-së, si dhe stafi akademik, se më datë 08.06.2021 (e martë) përfundon semestri i II-të për vitin akademik 2020/2021.

Afati i paraqitjes së provimeve për afatin e Qershorit, fillon prej datës 07.06.2021 deri më datën 11.06.2021.

Provimet do të fillojnë me 21.06.2021 dhe do të përfundojnë me 02.07.2021.

Studentët e kanë për obligim që t’i marrin nënshkrimet për ato lëndë të cilat i kanë dëgjuar gjatë këtij semestri si dhe të bëjnë të gjitha pagesat deri me datën 08.06.2021, përndryshe nuk kanë të drejtë të paraqesin provimet. Datat e provimeve do t’i gjeni me kohë në web-faqen e fakultetit: http://www.fsi92.net/

 

Dekanati,

FSI

 

 

Njoftim per perfundimin e semestrit veror 2020/2021

24.05.2021, Prishtine

 

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se semestri veror për vitin akademik 2020/2021 përfundon më datë 31.05.2021

Afati i paraqitjes së provimeve është duke filluar nga data 01.06.2021 deri më datë 10.06.2021.

Studentët paraprakisht janë të obliguar që t’i marrin nënshkrimet, ta bëjnë pagesën e semestrit veror dhe më pastaj të paraqesin provimet te referenti.

Provimet për afatin e qershorit 2020/2021 fillojnë më datë 14.06.2021

Studentët e nivelit Ma do të informohen me kohë për kohën e përfundimit të ligjëratave dhe të afatit të provimeve.

Studentët, po edhe i tërë stafi, janë të obliguar që t’i respektojnë rekomandimet e dala nga IKSHP të ndërlidhura me pandeminë COVID-19.

 

Dekanati,

FSI

 

 

 

 

Njoftim

11.05.2021, Prishtine

 

NJOFTIM

 

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Qershorit.

* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 01.06.2021, deri më: 10.06.2021.

* Provimet fillojnë më: 14.06.2021.

* Studentët (e rregullt), fillimisht duhet të marrin nënshkrimet e pastaj të       paraqesin provimet.

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

 

Me respekt, shërbimi studentor

 

Njoftim

29.04.2021, Prishtine

 

NJOFTIM

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datë 03.05.2021 ( e hënë) nuk do të ketë ligjërata.

 

Dekanati,

FSI

 

 

Njoftim per ligjerata

26.04.2021, Prishtine

 

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, niveli BA dhe MA, si dhe stafi akademik, se duke filluar nga data 03.05.2021 (e hënë), ligjëratat do të mbahen me prezencë fizike në Fakultet.

Orari i ligjëratave:

Ligjëratat të cilat, jashtë muajit të ramazanit, kanë filluar nga ora 09.00, në ramazan do të mbahen nga ora 09.30, ndërsa orari i ligjëratave të tjera nuk ndryshohet.

 

Dekanati,

FSI

 

 

Njoftim

19.04.2021, Prishtine

 

NJOFTIM

Njoftojmë se vendosja e notave në Index nga lënda Akaid-I-II- do të bëhet me datën: 23.04.2021 në ora 11:00-11:30.

 

Me respekt nga profesori i lëndës Dr.Bahri Hoxha