Njoftim

Prishtinë, 24.05.2017

Njoftojmë studentët e Nivelit Master, për afatin e Qershorit 2017, me sa vijon:

  • Paraqitja e provimeve fillon me 05.06.2017 dhe mbaron me 09.06.2017
  • Provimet fillojnë me 13.06.2017 dhe mbarojnë me 23.06.2017
  • Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.
  • Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh. 

Shërbimi për studentë

Njoftim për përfundimin e semestrit

Prishtinë, 08.05.2017
Njoftohen studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se semestri i –II-të përfundon më datë 25.05.2017.

Ndërsa orari i provimeve është si në vijim:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:15.05.2017, deri më:25.05.2017.

* Provimet fillojnë më:05.06.2017 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Studentët duhet t’i marrin nënshkrimet për lëndët të cilat i kanë vijuar në semestrin e dytë
 
Me respekt, shërbimi studentor

Njoftim

Prishtinë, 08.05.2017
 
Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se nesër, më datë 09.05.2017 (e martë) është ditë pushimi për shkak të “Ditës së Evropës”.
 
Dekanati

Njoftim

Prishtinë, 27.04.2017
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datë 01.05.2017 (e hene) është ditë pushimi për shkak të festës së 1 majit, dites se punetoreve.

Dekanati

Njoftim

Njoftojmë se provimi nga lënda Gjuhë angleze –I- dhe –II-do të mbahet me datën: 19.04.2017 në ora 10:00 – 11:00 .

Njoftim

Prishtinë, 13.04.2017
Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe stafi akademik dhe administrativ se më datë 17.04.2017 (e hënë) është ditë pushimi dhe nuk do të punohet.

p.s. provimet e parapara për datë 17.04.2017 do të mbahën më datë 19.04.2017 në të njëjtën orë.

Dekanati,

Njoftim për pushim

Prishtinë, 07.04.2017

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, stafi akademik dhe administrativ se më datë 10.04.2017 (e hënë) është ditë pushimi për shkak të Ditës së Kushtetutës së Republikës së Kosovës

P.S. provimet e parapara për këtë datë do të mbahen në të njëjtën kohë.

 

Dekanati