Thirrje për Aplikim

Prishtinë, 01.11.2016

Në bazë të Rregullores 03/14 Neni 4, ftojmë studentët që të aplikojnë para komisionit tutorial për pozitën e STUDENTIT TUTOR

Tutor mund të jetë studenti i rregulltë, i cili/e cila së paku është i/e regjistruar në vitin e tretë akademik dhe ka notë mesatare mbi nëntë (9.0)

Kërkesat paraqiten në zyrën e prodekanit.

Afati i fundit për aplikim është 10.11.2017.

Kryetari i komisionit:

Mr. Besa Ismaili Ahmedi

Njoftim

Prishtinë, 27.10.2017

Njoftohen te gjithe studentet e Nivelin Master te regjistruar ne vitin Akademik 2017/2018, se regjistrimi i semestrit te pare duhet te behet te henen dhe te marten, me 30 dhe 31 tetor 2017.

- Studentet duhet te bejne pagesen e kestit te pare ne shumen prej 300 euro, si dhe 5 euro per indeks ne banken NLB.

- Duhet t’i sjellin 2 fotografi te formatit te indeksit.

- Duhet ta plotesojne fleteregjistrimin, te cilen e marrin tek referentja e Masterit.

Sherbimi per studente

Njoftim

Njoftojme te gjithe studentet, stafin mesimdhenes, dhe te gjithe te interesuarit se ne daten 19.10.2017, do te behet promovimi i kater librave te autoreve: prof.asoc.dr.Sulejman Osmani, prof.ass.dr.Xhabir Hamiti, prof.ass.dr.Shefqet Krasniqi dhe prof.ass.dr.Musa Vila.

Promovimi do te organizohet ne sallen e Konferencave, ne Fakultetin e Studimeve Islame, me fillim ne oren 14:00.

 

Ju mirepresim,

Dekanati i Studimeve Islame

Njoftim

Prishtinë, 06.10.2017

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Tetorit (vetëm për studentë të rregullt).

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:09.10.2017, deri më:13.10.2017.

* Provimet fillojnë më:16.10.2017 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

 

Me respekt, shërbimi studentor

Njoftim për kursin e gjuhës arabe

Prishtinë, 05.10.2017

Njoftohen studentët e vitit të –I-rë (viti akademik 2017/2018), të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme, drejtimi i përgjithshëm (jo medrese), se kursi i gjuhës arabe fillon më datë 09.10.2017 dhe është i obligueshëm vijimi i tij.

Ndërsa studentët e viteve tjera mund të marrin pjesë në kurs.

Pagesa për një muaj është 20 € (njëzetë euro). Pagesa bëhet në xhirollogarinë e FSI-së në bankën NLB.

Orari i kursit është si më poshtë:

E hënë, nga ora 15.00 deri në ora 17.30

E mërkurë, nga ora 15.00 deri në ora 16.30

 

Dekani:

Prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi