Njoftim per diplomimin e kandidatit Besim Gashi

08.07.2021, Prishtine

 

N J O F T I M

 

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Besim Gashi mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Pozita juridike e të tjerëve në Kartën e Medinës”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 16. 07. 2021, duke filluar nga ora 10:00.

 

Komisioni:

1. Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, kryetar

2. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, anëtar

3. Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, mentor

 

DEKANATI

 

 

Njoftim per diplomimin e kandidatit Vait Nikaj

08.07.2021, Prishtine

 

N J O F T I M

 

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Vait Nikaj mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Kontributi i imamëve në ruajtjen dhe kultivimin e identitetit dhe arsimit fetar në trevën e Ulqinit”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 15. 07. 2021, duke filluar nga ora 14:00

 

Komisioni:

1. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, kryetar

2. Prof. ass. dr. Sadik Mehmeti, anëtar

3. Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, mentor

 

DEKANATI

 

 

Njoftim

28.06.2021, Prishtine

 

NJOFTIM

Njoftohen studentët, të rregullt dhe me korrespoendencë, të cilët kanë përfunduar të gjitha obligimet në afatin e qershorit/2021 që t’i dorëzojnë indexat në zyrën e referentit.

Qëllimi i dorëzimit të indexave është verifikimi i notave dhe vendosja e tyre në sistem

Ky njoftim vlen për studentët e vitit –II-të, -III-të dhe të vitit të –I-rë të cilët janë regjistruar para vitit akademik 2020/2021

 

Dekanati,

FSI

 

 

 

Njoftim

03.06.2021, Prishtine

 

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, të rregullt dhe me korrespondencë, se duke filluar nga afati i Janarit/2022, mundësia e paraqitjes së provimeve në sistem do të jetë vetëm për ata studentë të cilët kanë përfunduar provimet e viteve paraprake, prandaj luteni që në afatet të cilat i keni në dispozicion nga tani, t’i shfrytëzoni për eliminimin e provimeve të viteve paraprake.

P.S. Duke filluar nga afati i Janarit / 2022, nëse mbetet një provim i vitit paraprak i pa përfunduar, sistemi nuk jep mundësi të paraqitjes së provimeve të vitit vijues.

 

Dekanati,

FSI